Undervisning

UNDERVISNING

- Her finder du inspiration

 

Der findes i første omgang to pdf-dokumenter på siden:

 

1) Kort introduktion til arbejdet med Konfirmandsalmebogen (10 s.)

Hent pdf her.

 

2) En samling af generelle aktiviter til arbejdet med salmerne.

Hent pdf her.

 

Når 2. oplag komme fra trykkeriet i uge 45, vil du også kunne finde en samling af omfattende introduktioner til hver af de 25 salmer.

 

Siden vil løbende blive udbygget, også med salmede konfirmationsforløb.

HUSK AT I KAN SYNGE - OGSÅ UDEN ORGANISTENE

Vi har fået indspillet alle melodierne med alle vers, så man kan synge med konfirmanderne, bare man har en musikafspiller.

Læs mere under 'Melodier' og bestil CD eller USB (med mp3-lydfiler) på 'Bestil'.

UNDERVISNINGSINSPIRATION TIL ALLE SALMER (klar senest uge 43)

Laura Gylden-Damgaard og Morten Skovsted er i gang med at udfærdige materiale til samtlige salmer i Konfirmandsalmebogen.

Formålet er at klæde præsten på til at arbejde med salmen og at give idéer til samtalen med konfirmanderne.

Introduktioner er bygget op nogenlunde som følger:

 

  • Hvorfor er salmen med i bogen og hvad er dens særpræg og funktion
  • Konfirmandsalmebogens 'Kort om salmen' udbygges med en almen introduktion til salmen og dens historie
  • Salmens parafraseres og dens struktur kommenteres
  • Bibelstederne uddybes og suppleres eventuelt
  • Salmernes spørgsmål kommenteres og begrundes
  • Vi stiller det væsentlige konfirmandspørgsmål: "Hvad kommer det mig ved?"
  • Der vil være kortfattede overvejelser om form, samtale, gruppearbejde o.l.
  • Forslag til fraser eller vers, der kan læres udenad.
  • Afsluttende peger vi på en indspinling fra playlisten, som kan afslutte konfirmandtimen

Artikler om salmer og konfirmander

Salmedatabasen er der en samling af artikler om salmer, salmedigtere og mange forskellige emner, heriblandt artikler om salmer i forbindelse med konfirmandundervisningen. Se alle artikler her

 

Lars Nymark har skrevet en artikel, som du kan læse her

Ole Bjerglund Thomsen har skrevet om, hvad der virker med konfirmander i en artikel, du kan læse her.

Tema om påskens salmer

I god tid inden påske, vil der på denne side foreligge materiale om påsken i salmer. Et sammenhængende forløb, som kan bruges f.eks på en konfirmandlejr med udganspunkt i - men ikke begrænset til - Konfirmandsalmebogens påskesalmer.

 

Copyright @ Syng Nyt, mail@syngnyt.dk, Tlf. 42 72 78 76