De 25 salmer

DE 25 SALMER

1.       I østen stiger solen op

2.       Se, nu stiger solen af havets skød

3.       Den signede dag med fryd vi ser

4.       Du, som har tændt millioner af stjerner                                           

5.       Du gav mig, o Herre, en lod af din jord

6.       Nu falmer skoven trindt om land

7.       Vær velkommen, Herrens år 

8.       Blomstre som en rosengård

9.       Det kimer nu til julefest

10.    Guds nåde er en vintergæk

11.    Hil dig, Frelser og Forsoner                                       

12.    Påskeblomst! hvad vil du her?

13.    Opstandelsen er lige her

14.    I al sin glans nu stråler solen

15.    Op, al den ting, som Gud har gjort

16.    Hvem er Gud?

17.    Du tar mig som jeg er

18.    Den Mægtige finder vi ikke

19.    Du kom til vor runde jord

20.    Se, hvilket menneske

21.    Herre, du vandrer forsoningens vej

22.    Nu bede vi den Helligånd

23.    Sov sødt, barnlille

24.    Vi kommer til din kirke, Gud

25.    Troen er ikke en klippe

SÅDAN VALGTE VI

Ønsket var fra starten at vælge 25 salmer, der dels kunne udgøre en slags top-25 for konfirmander, men også kunne danne den røde tråd i et konfirmandforløb ved at gennemløbe kirkeåret, årstider og centrale kristne begreber og grundsten.

Som det første spurgte vi en lang række præstrekollegaer: Hvad synger I med jeres konfirmander? På den baggrund sammensatte vi en bruttoliste, hvoraf en del af de helt klassiske salmer var selvindlysende. Og så alligevel:

25 salmer er ikke mange, og hurtigt kom vi til at diskutere: Er tre morgensalmer for mange, og i så fald: Hvilken skal vige pladsen. Og hvad med påske? Vi ville gerne have 'Krist stod op af døde med', men vi ville også gerne vægte en nutidig stemme.   

     Læs mere

KORT OM SALMERNE

I Konfirmandsalmebogen er der en 'Kort om salmen' til hver salme, som næppe rummer meget nyt for en præst.

Under 'Undervisning' er der en liste med lidt mere udførlige introduktioner til alle salmerne, rettet mod præsterne og konfirmandtimen.

Der er mere baggrund og tanker om vinkler, lag og referencer i salmen. Der er tale om en grundliggende og enkel indføring i salmen, som kan danne baggrund for 15-25 minutters indledende arbejde med salmen.

JERES EGNE (EKSTRA) SALMER

Der er ganske givet salmer, som vil blive savnet i Konfirmandsalmebogen. Der var ikke plads til dem alle, og præster vægter forskellige salmer fremfor andre.

Derfor har vi lavet plads efter de 25 salmer til at indklæbe tre salmer efter jeres eget valg. Vi har peget på en række af de salmer, der ikke var plads til, og vi har lavet pdf'er med en lille håndfuld salmer, der ikke findes i DDS. Lige til at printe ud og klæbe ind.

Se salmerne her