Sådan valgte vi

DE 25 SALMER

1.       I østen stiger solen op

2.       Se, nu stiger solen af havets skød

3.       Den signede dag

4.       Du, som har tændt millioner af stjerner                                           

5.       Du gav mig, o Herre, en lod af din jord

6.       Nu falmer skoven trindt om land

7.       Vær velkommen, Herrens år 

8.       Blomstre som en rosengård

9.       Det kimer nu til julefest

10.    Guds nåde er en vintergæk

11.    Hil dig, Frelser og Forsoner                                       

12.    Påskeblomst

13.    Opstandelsen er lige her

14.    I al sin glans nu stråler solen

15.    Op al den ting, som Gud har gjort

16.    Hvem er Gud?

17.    Du tar mig som jeg er

18.    Den mægtige finder vi ikke

19.    Du kom til vor runde jord

20.    Se, hvilket menneske

21.    Herre, du vandrer forsoningens vej

22.    Nu bede vi den Helligånd

23.    Sov sødt barnlille

24.    Vi kommer til din kirke, Gud

25.    Troen er ikke en klippe

SÅDAN VALGTE VI

Ønsket var fra starten at vælge 25 salmer, der dels kunne udgøre en slags top-25 for konfirmander, men også kunne danne en rød tråd i et konfirmandforløb ved at gennemløbe kirkeåret, årstider og centrale kristne begreber og grundsten.

Som det første spurgte vi en lang række præstrekollegaer: Hvad synger I med jeres konfirmander? På den baggrund sammensatte vi en bruttoliste, hvoraf en del af de helt klassiske salmer var selvindlysende. 

25 salmer er ikke mange, og hurtigt kom vi til at diskutere: Er tre morgensalmer for mange? og i så fald: Hvilken skal vige pladsen? Og hvad med påske? Vi ville gerne have 'Krist stod op af døde med', fordi den knytter an ved en smuk, fortidig tradition, og fordi den med sine mange gentagelser er god til de læse-svage: På den anden side ville vi også gerne prioritere en nutidig stemme, der betonede det præsentiske i opstandelsen, som det sker i 'Opstandelsen er lige her'. Vi ville også gerne have haft 'Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?' med, fordi den inddrager både langfredag og et solidarisk/medlidende perspektiv. En anden Hans Anker Jørgensen salme, 'Hvad er det at møde den opstandne mester?' var også på tale, fordi det er en af de allerbedste, nyere salmer, og fordi den rummer et væld af bibelske referencer, udfra hvilke man kunne tale om både påsken og hele Kristushistorien. Men vi måtte begrænse os.

Vi har først og fremmest ønsket at vælge salmer, som kan give mening for konfirmander, men har samtidig ønsket at præsentere dem for en række klasssiske og uopgivelige salmer, også selvom de byder på mange svære ord og begreber. Vi har ikke været særskilt optagede af brede i digterkredsen, hvorfor Lisbeth Smedegaard Andersen endte med ikke at være repræsenteret, selvom en salme som 'Du fødtes på jord' var med i opløbet. Andersen er en af vores allerbedste salmedigtere, men nok især for voksne. 

Alligevel var vi ret sikre på, at der skulle en salme med af Simon Grotrian... for at de unge også kunne møde denne nye og helt unikke salmestemme.

Sådanne og mange andre diskusioner har vi taget i redaktionsgruppen, og det endte med de 25 salmer, vi her fremlægger: 20 fra DDS og fem nyere salmer. 14 klassiske salmer og 11 post-Aastrup salmer. Andre kunne have valgt anderledes, og det kunne vi sikkert også. Derfor har vi også lavet en liste med en række salmer, hvorfra man kan vælge tre ekstrasalmer, som kan klæbes ind i Konfirmandsalmebogen efter de 25, vi har valgt.

Og man må iøvrigt meget gerne sende os en mail med beklagelser og/eller efterlysninger i forhold til de salmer, som du mener, at vi helt fejlagtigt har udeladt.

     Tilbage til 'De 25 salmer'